Trollugnsberget

I nordöstra delen av delen av kommunen ligger vackra Trollugnsberget som fått sitt namn från Trollugnen en fornlämning efter mycket tidig järntillverkning som ligger vacker beläget vid det populära utflyktsmålet Lövmarken. Berget angränsar till Säters kommun.

Löfmarkens gamla tomt - Smedjebackens kommun | Naturkartan

Vindkraft historia

  • 2022 OX2 startar projektering av området i samarbete med markägarna. Oklart var projektet är i sin process.

Varför inte vindkraft på Trollugnsberget

  • Viktiga naturområden för sjöfågel och stora rovfåglar b.la. fiskjuse runt sjön Saxen.
  • Lövmarken är en kulturhistorisk plats som också är en mycket viktig turism plats enligt Smedjebackens kommuns utredning 2018.
  • Trollugnsberget ligger mycket nära den mycket väl bevarade bergsmansbyn Norn som är ett mycket populärt internationellt turistmål samt ett Kulturhistoriskt riksintresse.
  • Flertalet kulturhistoriska riksintressen lokal kultur intressen skulle drabbas av förfulningen av landskapet samt ett störande av bergslagslandskapsbilden.

Vem blir drabbad?

Ekonomi

Vi har gjort analyser på hur fastighetsvärdet påverkas av en etablering med hjälp av en undersökning från KTH som visar hur avståndet påverkar negativt. Studien är gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, Undersökningen är gjord på mycket mindre verk, 170m, att jämföras med preliminärt 280m (enligt Njordr, vi vet att vindkraftverk “växer” med tiden.) Så vi anser analysen konservativ.

Natur och kultur påverkan

Vindkraft projekteringen på Trollugnsberget kommer att påverka på långt håll så har skulle det kunna se ut:

Siktlinjeanalys

Siktanalys

Markägare

  • Gysinge skog är en skogsägare som uppstod från Bergvik skog  dvs. Stora Enso. De är väldigt vindkrafts vänliga och är även markägare på Styggtjärnsberget
  • Kopparfors är en skogsägare ägd av Wallenberg företaget FAM AB som b.la. Investerar i sk. “Grönt” stål. 

Exploatörer

Enligt Gysinge skog är det OX2 som är exploatör för Trollugnsberget – Svenskt företag som köper, säljer och vindktaftsparker – förtaget har en komplex ägarstruktur och vi jobbar på att hitta mer fakta.