Hoppa till innehåll

Trollugnsberget

I nordöstra delen av delen av kommunen ligger vackra Trollugnsberget som fått sitt namn från Trollugnen en fornlämning efter mycket tidig järntillverkning som ligger vacker beläget vid det populära utflyktsmålet Lövmarken. Berget angränsar till Säters kommun.

Löfmarkens gamla tomt - Smedjebackens kommun | Naturkartan
Bild: Visit Dalarna Lövmarken

Vindkraft historia

 • 2022 OX2 startar projektering av området i samarbete med markägarna. Oklart var projektet är i sin process.
 • 2022-09-20 OX2 presenterar sitt förslag och 7 dubblar ytan mot vindbruksplanen som Smedjebackens kommun har från 2018. OX2 kallar till ”informationsmöte 2022-10-10”.
 • Nej till Vindkraft i Smedjebacken skickar in frågor 2022-10-10. Frågor
 • OX2 kallar till ”Samrådsmöte” 2022-12-07. Samrådsunderlag och Fotomontage.
 • OX2 besöker Kybacken. Oklart vad de har i kikaren.
 • 2023-04-10 Stor expansion av vägar och bergtäkten ökar kraftigt i storlek.
Bild: NVS Bergtäckt Getingvägen
Dokument

Varför inte vindkraft på Trollugnsberget

 • Viktiga naturområden för sjöfågel och stora rovfåglar b.la. fiskjuse, kungsörn, rikligt med tjäder och orre runt.
 • Lövmarken är en kulturhistorisk plats som också är en mycket viktig turism plats enligt Smedjebackens kommuns utredning 2018.
 • Trollugnsberget ligger mycket nära den mycket väl bevarade bergsmansbyn Norn som är ett mycket populärt internationellt turistmål samt ett Kulturhistoriskt riksintresse.
 • Flertalet kulturhistoriska riksintressen lokal kultur intressen skulle drabbas av förfulningen av landskapet samt ett störande av bergslagslandskapsbilden.

Vem blir drabbad?

Ekonomi

Vi har gjort analyser på hur fastighetsvärdet påverkas av en etablering med hjälp av en undersökning från KTH som visar hur avståndet påverkar negativt. Studien är gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, Undersökningen är gjord på mycket mindre verk, 170m, att jämföras med preliminärt 295m (enligt enn annan aktör Njordr, vi vet att vindkraftverk “växer” med tiden.) Så vi anser analysen konservativ.

Natur och kultur påverkan

I området finns ett rikt djurliv med rödlistade arter såsom: Havsörn, Kungsörn, Fiskgjuse, Tjäder och Orre. Marken har många nyckelbitoper med lavar och svampar som är rödlistade.

Vindkraft projekteringen på Trollugnsberget kommer att påverka på långt håll så har skulle det kunna se ut:

Siktanalys

Vanbo Herrgård vid Barken – Animering av Ragnar Onning
Rastahyttan vald till Sveriges vackraste rast plats – animering Ragnar Onning
Bild: Exempel på hur OX2 förskönar i sina fotomontage. NVSMB
Bild: NVSMB
Bild: NVSMB
Bild NVSMB Google Earth

Bild NVSMB Google Earth
Bild NVSMB Google Earth
Bild NVSMB Google Earth

Video

Video: NVSMB Google Earth

Markägare

 • Gysinge skog är en skogsägare som uppstod från Bergvik skog  dvs. Stora Enso. De är väldigt vindkrafts vänliga och är även markägare på Styggtjärnsberget
 • Kopparfors är en skogsägare ägd av Wallenberg företaget FAM AB som b.la. Investerar i sk. “Grönt” stål. 

Exploatörer

Det är OX2 som är exploatör för Trollugnsberget – Svenskt företag som köper, säljer och vindktaft. Vindkraftsetableringarna hamnar oftast i utländskt ägo i form av holding bolag mm.