Hoppa till innehåll

Demokrati ur spel

Inget är stoppat – trots stoppad vindbruksplan!

I januari skapade vi opinion och det blev stopp på en mycket tveksam och felaktig Vindbruksplan. Ändå forstätter företag att projektera med stöd av gamla vindbruksplanen från 2018 som innehåller gammal data och samma felaktigheter som den nya planen som blev stoppad.

  • Ingen information om att projektering tillåts och pågår – plötsligt dyker företag upp på din gård för olika inventeringar.
  • Ingen information från kommunen vad som pågår, dvs. vilka företag som projekterar och vad som händer.
  • Olönsam befintlig vindkraft – Det redovisas inte att befintliga vindkraft verk inte bär sin egen kostnad. Detta trots suventioner sk. elcertifikat. Varför ska då skattebetalarna i Smedjebacken då satsa på ny vindkraft utan ens bli tillfrågade.
  • Jäviga politiker med ekonomiska egenintressen Flera styrande kommunal politiker sitter i styrande ställning med full insikt i kommuens planer tjänar pengar på exploateringen.

Nej till vindkraft i Smedjebacken tycker:

  • Stoppad vindbruksplan – Stopp i alla exploatering. Moratorium ska användas – dvs. stopp för all prospektering och byggnation till ny vindbruksplan på ett demokratiskt sätt har genomröstats och godkänts. Vilket parti som helst kan yrka på ett moratorium i kommunfullmäktige.
  • Stoppa jävet. Politiker ska inte kunna dra egen nytta och tjäna pengar på sina beslut, det som normalt kallas jäv. Inför nolltollerans för jäv och korruption i kommunen. INga politiker eller tjänstemän ska kunna dra nytta av vindkraft exploateringar som de själva är med att driva igenom och pådyvla.
  • Inför kommunalt veto mot vindkraft Vid en summering: Det blåser för lite, vi förstör vår natur och kultur, det är inte lönsamt och inte demokratiskt förankrat. Slutsatsen är ett kommunalt veto mot vindkraft.