Hoppa till innehåll

Älgkullen

I sydvästra delen av kommunen ligger Älgkullen. Vacker beläget vid det populära utflyktsmålet naturreservatet Malingsbo Kloten. Berget angränsar till Ljusnarsbergs kommun.

Canoeing Malingsbo Kloten – Scandinavian Wilderness
Bild: Visit Dalarna. Malingsbo Kloten

Vindkraft historia

 • Samråd med kommuner och länsstyrelsen ägde rum juni 2014. Stena Renewable startar projektering. Ingen boende i närheten vet då om att detta händer.
 • 2017 Så stödjer kommunstyrelsen en etablering på Älgkullen. Fredrik Rönning skyller misstaget att etablera i Malingsbo Klotens naturreservat på Länsstyrelsen som sagt nej. Vid den här tiden var vindkraftverken 200m.
 • 2018 Länsstyrelsen och naturvårdsverket bestrider exploateringen och överklagar till Mark och miljödomstolen.
 • Stena Renewable överklagar till  Mark och miljööverdomstolen och får rätt till att bygga vindkraft i ett naturreservat. Hur är detta möjligt och vad betyder i så fall naturreservat och miljöbalkens regler. Du får bygga 300 m vindkraftverk men du får inte bryta grenar!?
 • Stena Renewable byter namn SR Energy. Vill inte Sten A Olsson familjen hänga ut sitt varumärke längre?.
 • 2018 säger Stena Renewable  att domen vunnit laga kraft. Den går således inte att överklaga.
 • 2022 mars Samråd angående ledningsdragning i en tvättstuga med endast markägare. Vi i Nej till vindkraft i Smedjebacken gavs ej tillträde.
 • 2022  November planerad byggstart. (Dock är inte Svenska kraftnät klara med besked 2022 Oktober).
 • 2023 Mars och april skog tas ner och vägar byggs.
Bild: NVS Vägbygge på Älgkullen

Varför inte vindkraft på Älgkullen

 • Området anses av Smedjebackens kommun som mycket viktigt fritidsområde. Området är det mest kända turismområdet i kommunen och här ska man etablera industriell vindkraft!
 • Malingsbo Kloten är ett naturreservat. Var tidigare ett naturvårdsområde. Ett begrepp som tagits bort och alla naturvårdsområden har nu blivit naturreservat.
 • Demokratin och rättsväsendet är i fara det ska inte vara möjligt att bryta mot miljöbalkens grundläggande lagar och bygga i ett naturreservat!
 • Flertalet kulturhistoriska riksintressen lokal kultur intressen skulle drabbas av förfulningen av landskapet samt ett störande av bergslags landskapsbilden.

Natur och kultur påverkan

Vindkraftsprojekteringen på Älgkullen kommer att påverka på långt håll så har skulle det kunna se ut:

Siktanalys

Markägare

 • Sveaskog – de är officiellt positiva till vindkraft (Sveaskog hemsida) och upplåter gärna mark för vindkraft. Vi anser att de borde ta hänsyn till att Malingsbo Klotens naturreservat ligger i området. De har till och med gått med på att upplåta minst 4 st vindkraftverk inne i Malingsbo-Klotens naturreservat.
 • Kopparfors är en skogsägare ägd av Wallenberg företaget FAM AB som b.la. Investerar i sk. “Grönt” stål. Kopparfors äger delen utanför men angränsande till Malingsbo Klotens naturreservat.

Exploatörer

SR Energy tidigare Stena Renweable företaget ägs av Stena och pensionsfonderna Alecta, AMF, KLP. SR Energy är även projektör för Siksjön och Skissklack.