Hoppa till innehåll

Drabbade

Vindkraft sänker värdet på fastigheter, det visar flera studier b.la. från KTH. Studien är gjord av tv professorer som har studerat befintliga etableringar av vindkraft och hur det har påverkat fastighetsvärden. Således är studien baserad på faktiska värden och inte beräkningar.

Vi har räknat fastigheter med bebyggelse runt de olika områderna och det är slående hur många som blir drabbade.

Fastighetsvärdeminskning p.g.a vindkraftsetableringar
Fastighetsvärdeminskning p.g.a vindkraftsetableringar
Fastighetsvärdeminskning p.g.a vindkraftsetableringar

Vi är redan drabbade

Vad det inte talas om, är att redan vid projektering av vindkraftsindustri så sänks fastighetsvärdet avsevärt.Här är ”vårt” lokala exempel på att det redan sker. Görel och Sven Willén bor i Resmoren vid det planerade Styggtjärnsberget. Närmsta verk är 800m från husknuten.

•2022 Husets värde 50% enligt mäklaren Fastighetsbyrån

•2022 inga lån kan beviljas enligt Svenska Handelsbanken

Fastihetsvärdesminskningen har redan börjat på grund av projekteringen!

Detta innan något är byggt!