Hoppa till innehåll

Uvberget

Mitt i kommunen i Smedjebacken finns Uvberget som är känt för skidbacke, utsiktspunkt och sina 2 vindkraftsverk. Dessa 100m höga vindkraftverk syns i stort sett i hela kommunen från höga höjder. Ska dessa ersättas med, 280m höga vindkraftsverk?

Bild: Dalavind Uvberget

Vindkraft historia

  • Vindkraftverket Hanna och Boel byggdes ca 100m höga dvs. 3 ggr så små som de tilltänkta på de övriga bergen. Vindkraftverken bygdes 2007 respektive 2010 och har snart gjort sin livslängd 15-20år och ska då destrueras.
  • Hösten 2023 kontaktar Zephyr som är en norsk exploatör markägare och senare även kommunen. Läs mer här.
  • 2024-06-11 så får Zephyr nobben av kommunen som då drar i handbromsen. Se kommunstyrelsens beslut nedan. Vad som händer nu är oklart.
  • 2024-06-24 Niklas Kamgård som är projektledare på Zephyr informerar om projektet. Det är 5-10 vindkraftverk med totalhöjd 250 meter på fastigheterna 6:20 Fredrik Stål och 9:29 Gustavianska Stift vid Uppsala Akademi (kyrkan). Nyttjanderättsavtal är upprättade med markägare. Projektet körs på trots kommunens beslut.
Bild från Zephyrs hemsida
Bild från Zephyrs hemsida

Varför inte vindkraft på Uvberget

  • Vi tycker att vindkraft på Uvberget redan nu skadar landskapsbilden och befintliga verk kan ses på upptill 2 mil. Vad ska då 3 ggr större vindkraftverk göra?
  • Närliggand fastigheter skulle direkt hamna i farozonen för iskastning och högt buller. Samt att fastigheternas värde skulle minska avsevärt.
  • Friluftsområden t.ex Uvbergsbacken på Uvberget kommer att hamna i riskzonen för iskastning.
  • Förskolan och äldre boendet Solgården ligger mycket nära (<2 km) vindindustriområdet.
  • Flertalet kulturhistoriska riksintressen lokal kultur intressen t,ex, Norra Barken området skulle drabbas av förfulningen av landskapet samt ett störande av bergslagslandskapsbilden.
  • De befintliga verken är en ekonomisk förlust för Smedjebacken. Destruktion finns inte med i framtida budegeten och detta kommer kosta invånarna i Smedjebacken ca 1000 SEK per år under verkens livslängd, se https://vindkraftsmedjebacken.se/det-blaser-for-lite/.

Vem blir drabbad?

Ekonomi

Vi har gjort analyser på hur fastighetsvärdet påverkas av en etablering med hjälp av en undersökning från KTH som visar hur avståndet påverkar negativt. Studien är gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, Undersökningen är gjord på mycket mindre 170m, att jämföras med preliminärt 280m (enligt Njordr, vi vet att vindkraftverk “växer” med tiden.) Så vi anser analysen konservativ.

Natur och kultur påverkan

Vindkraft projekteringen på Uvberget kommer att påverka på långt håll så här skulle det kunna se ut:

Bitopsskyddsytor i vindkraftsområde enligt Skogsvårdsstyrelsen:

Markägare

Exploatörer

Dala vind är befintlig exploatör, deras planer för Uvberget är okända. Inga andra kända exploatörer är för oss kända idagsläget.

Zephyr är en norsk explator som projekterar och säljer till högst bjudande.