Hoppa till innehåll

Styggtjärnsberget

I nordöstra delen av  delen av kommunen ligger vackra Styggtjärnsberget och Resmora klack som är bland de högsta punkterna i kommunen. Berget angränsar till Norbergs kommun.

Vindkraftsplanerna i Resmoren – Fagersta-Posten

Vindkraft historia

 • 2019 Vindkraft Värmland prospekterar Styggtjärnsberget, ett två mans företag som dyker upp på flera ställen inom vindkraftsbranschen, se avsnittet exploatörer.
 • 2020 maj föredras projektet “Resmoren” för Norbergs kommunfullmäktige. Då är redan arrenden med markägare tecknade.
 • Vid förfrågningar till ovan nämnda personer fås svaret:”Ni har ju fått reda på det här alldeles för tidigt”. Sen bryts kontakten och de svarar inte på frågor utan hänvisar till ett framtida samråd.
 • 2021 Säljs projektet till Eolus Vind. Ingen vet vad som händer i  projektet.
 • 2021 Görel och Sven Willén får sin fastighet värderad till ½ av sitt värde p.g.a. vindkraftsprojektering. De erhåller också besked från deras bank att fastigheten inte längre duger som säkerhet för belåning.
 • 2021-2022 Olika personer dyker upp för allehanda djurinvetneringar. 
 • 2022 December Eolus kallar till Samrådsmöte 2022-12-07 i Norberg och den 2022-12-08 i Vads bystuga. Samrådsunderlag, Fotomontage
 • 2023-01-20 avslutas samrådet.

Dokument

Varför inte vindkraft på Styggtjärnsberget

 • Barkenområdet är ett område med riksintresse för fritidsliv, natur och kultur enligt miljöbalken. Se vindbrukskollen. Den projekterade vindindustrin på Styggtjärnsberget skulle synas över stora delar av Barkendalen och resten av kommunen
 • Bråfors bergsmansby ligger i byn Bråfors i Norbergs kommun, Västmanlands län, cirka 5,5 kilometer nordväst om Fagersta. Bergsmansbyn är sedan år 2006 ett kulturreservat med en välbevarad bergsmansgård, som även ingår i Ekomuseum Bergslagen.
 • Flertalet kulturhistoriska riksintressen och lokala kulturintressen skulle drabbas av förfulningen av landskapet samt ett störande av bergslagslandskapsbilden.
 • Det blåser för lite och projektörerna Vindkraft Värmland räknar på glädjesiffror, se SMHIs uttalande om vindbruksplanen 2021 som stoppades.

Ekonomi

Vi har gjort analyser på hur fastighetsvärdet påverkas av en etablering med hjälp av en undersökning från KTH som visar hur avståndet påverkar negativt. Studien är gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, Undersökningen är gjord på mycket mindre verk, 170m, att jämföras med preliminärt 230m (enligt Vindkraft Värmland, vi vet att vindkraftverk “växer” med tiden.) Så vi anser analysen konservativ.

Fakta 2022 Görel och Sven Willén får sin fastighet i Resmoren värderad av fastighetsmäklare till ½ av sitt ursprungliga värde p.g.a. vindkraftsprojekteringen. De får även skriftligt besked, från sin bank, att fastigheten inte längre går att använda som säkerhet för belåning. Även Norrbärke sparbank ger samma besked som Handelsbanken.

Natur och kultur påverkan

Siktanalys

Vindkraft projekteringen på Styggtjärnsberget kommer att påverka på långt håll så har skulle det kunna se ut:

Animering av Styggtjärnsberget – Resmoren. Animering av Ragnar Onning
Styggtjärnsberget från Söderbärke hamnen. Animering av Ragnar Onning
Styggtjärnsberget från Larsbo. Animering av Ragnar Onning
Vanbo Herrgård vid Barken – Trollugnsberget till vänster och Styggtjärnsberget till höger. Animering av Ragnar Onning
Rastahyttan – Sveriges vackraste rastplats flertalet gånger. Animering av Ragnar Onning
Bild: NVSMB
Bild: NVSMB
Bild: NVSMB
Bild NVSMB
Bild NVSMB
NVSMB
Bild NVSMB
Bild NVSMB
Bild: NVSMB

Markägare

Inte alla markägare säger ja till att bli inritade i projektområdet. Grann fastigheter blir drabbade både av ljud, ljus skuggor och iskast. Iskast utgör en direkt fara under de månader då isbildning på rotorbladen kan uppstå.

Iskast karta Styggtjärnsberget
 • Gysinge skog är en skogsägare som uppstod från Bergvik skog  dvs. Stora Enso. De är väldigt vindkrafts vänliga och är även markägare på Trollungsberget.
 • Lars Forsling – Privat person från boendes i Köping som köper skog och upplåter marken till Vindkraft. Lars Forsling har flertalet vindkraftsindustrier på sina marker runt om i Sverige.
 • Per Erik Andersson – Privat person som bor i Halvarsbenning
 • Hindrik Engström och hans far Göran Engström – Hindrik sitter med i de flesta av kommunens energibolag och pappa Göran som är fd. riksdagsman för (C) sitter med i kommunstyrelsen och propagerar för vindkraft samt beslutar om vindkraft.
 • Karl Hedin som äger marken mitt i området har sagt tydligt och bestämt Nej till vindkraft. Således blir Karls mark i Resmoren nästan omringat med vindkraft.

Exploatörer

Vindkraft Värmland svenskt. Dessa två herrar ingår i flertalet olika bolag och holdingbolag som profiterar på vindkraft. De är även delägare i norska Njordr dotterbolag. Njordr Sverige som även har projekterat på Långtjärnsberget. Vindkraft Värmland/Njordr sålde projektet till Eolus.

Eolus Vind AB  är en av de största aktörerna på marknaden. De köper och säljer vindkraft projekt och flertalet hamnar i utländska händer. Eolus Vind AB och Hydro Rein AS har gått samman om detta projekt. Hydro Rein ägs av Hydro som i sin tur ägs till stora delar av norska staten.