Hoppa till innehåll

Långholmsberget

I sydöstra delen av kommunen ligger vackra Långholmsberget. Berget angränsar till Skinnskattebergs kommun och till Malingsbo Klotens naturreservat.

Vindkraft historia

En lång kamp har förts av invånarna som bor och har fritidsboenden runt Långholmsberget.

  • 2014 EON börjar prospektera planerna läggs sedan på is
  • Ny vindbruksplan 2018 från Smedjebackens Kommun och Njordr startar att prospektera
  • 2021 Ny vindbruksplan igen Njordr fortsätter att prospektera
  • 2022 Mars den nya vindbruksplanen stoppas och kommunalrådet Ingemar Hellström säger “Långholmsberget är stoppat”. Njordr fortsätter att prospektera.
  • 2022 2 Maj Njordr meddelar att de tar bort projektet. En stor framgång för Långholmsbergets grupp som kämpat mot detta. Projektet är nu bort taget från Njordrs hemsida. Vi tar dock inte bort Långholmsberget så länge kommunen inte skriftligt bekräftar detta eller använder sitt kommunala veto.

Varför inte vindkraft på Långholmsberget

  •  Berget angränsar till Skinnskattebergs kommun och de har sagt tydligt nej till vindkraft. Både Fagersta och Skinnskattebergs kommuner har opponerat sig mot Smedjebackens vindkraftsplaner på Långholmsberget. 
  • Området angränsar till Malingsbo Klotens naturreservat.som är ett mycket uppskattat internationellt naturturism resmål. Turismnäringen med mer än 20 företag är en viktig del av det lokala näringslivet och för de som bor i området.
  • Barken området är ett riksintresse område för både natur och kultur enligt miljöbalken. Se vindbrukskollen. Den projekterade vindbruksindustrin på Långholmsberget skulle synas över stora delar av Barkendalen.

Vem blir drabbad?

Ekonomi

Vi har gjort analyser på hur fastighetsvärdet påverkas av en etablering med hjälp av en undersökning från KTH som visar hur avståndet påverkar negativt. Studien är gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, Undersökningen är gjord på mycket mindre verk, 170m, att jämföras med preliminärt 280m (enligt Njordr, vi vet att vindkraftverk “växer” med tiden.) Så vi anser analysen konservativ.

Natur och kultur påverkan

Vindkraftsprojekteringen på Långholmsberget kommer att påverka på långt håll så har skulle det kunna se ut:

Siktlinjeanalys

Siktanalys

Markägare

Sveaskog – de är officiellt positiva till vindkraft (Sveaskog hemsida) och upplåter gärna mark för vindkraft. Vi anser att de borde ta hänsyn till att Malingsbo klotens naturreservat ligger angränsande och ha en marginal på minst 2 km till vindbruksområdet. De vindkraftsverk som de upplåter i naturreservatet borde vara förbjudet och strida mot alla regler hos Sveaskog.

Kopparfors är en skogsägare ägd av Wallenberg företaget FAM AB som b.la. Investerar i sk. “Grönt” stål. Kopparfors är officiellt positiva till vindkraft

Exploatörer

Njordr – Är ett norskt bolag med ett svenskt dotterbolag. Njordr Sverige består av två personer som även är ägare till Vindkraft Värmland som även har projekterat på Styggtjänsberget. Dessa herrar ingår i flertalet olika bolag och holdingbolag som profiterar på Vindkraft. Njordr A/S har ägarstrukturer som kopplas till Norsk Hydro dvs. Norska staten. Njordr har nu tagit bort projektet.

Detta betyder inte att det inte kan komma nya exploatörer! Så länge inte kommunen har lagt sitt veto mot vindkraftsindustri är fortfarande inte faran över.