Hoppa till innehåll

Siksjön Skissklack

I nordvästra delen av delen av kommunen ligger Siksjön och Skissklack. Vackert beläget vid det populära utflyktsmålet naturreservatet Jätturn. Berget angränsar till Ludvika och Borlänge kommuner.

Vindkraft historia och nutid

 • Stena metal senare SR Energy har startat projektering av området.
 • 2022 ”Samrådsutställning” i Gubbo. Vi anser att detta samråd inte var ett möte utan en information.
 • 2023-04 SR Energy ansöker om att få bygga. Läs MKB nedan.

Varför inte vindkraft på Siksjön och Skissklack

 • Området anses av Smedjebackens kommun som mycket viktigt fritidsområde
 • Området angränsar till Jätturn naturreservat. Det ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Vi hävdar att minst 2 km avstånd är minimum till ett naturreservat.
 • Vandringsleden Sméleden går från Björsjö till Jätturns naturreservat. Denna led kommer omges av vindkraftverk. Vem vill vandra i ett industriområde?
 • Nyckelbiotoper finns mitt i området och flertalet häckningsplatser för rovfåglar.
 • Flertalet kulturhistoriska riksintressen lokal kultur intressen skulle drabbas av förfulningen av landskapet samt ett störande av bergslags landskapsbilden.
 • SR Energy har utökat projekterings ytan ca 2 ggr utanför vad kommunen anser om lämplig yta i den förkastade vindbruksplanen 2021.

Vem blir drabbad?

Ekonomi

Vi har gjort analyser på hur fastighetsvärdet påverkas av en etablering med hjälp av en undersökning från KTH som visar hur avståndet påverkar negativt. Studien är gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, Undersökningen är gjord på mycket mindre verk, 170m, att jämföras med preliminärt 280m (enligt SR Energy, vi vet att vindkraftverk “växer” med tiden.) Så vi anser analysen konservativ.

Natur och kultur påverkan

Vindkraft projekteringen på Siksjön och Skissklack kommer att påverka på långt håll så har skulle det kunna se ut:

Siktanalys

Markägare

 • Olle Bergkvist Skogar – Känd hockeyfamilj från Insjön som driver Bergkvist Såg.
 • Starbo Bruk – Samma ägare som till Skisshyttan Herrgård, ägare boende i Kristinehamn och på Lidingö, Peder Hagen som sitter i styrelsen för Moderaterna på Lidingö. Moderaterna på Lidingö är väldigt emot vindkraft, på Lidingö.

Exploatörer

SR Energy tidigare Stena Renweable företaget ägs av Stena och pensionsfonderna Alecta, AMF, KLP. SR Energy är även projektör för Älgkullen. SR Energy gör media reklam på att bygga de högsta markbaserade vindkraftverken på ”Berget” som de döpt om till ”Siksberget”.

Dokument