Hoppa till innehåll

Val special!

Vi ger er en guide till valet. Här har vi analyserat vad som sägs i DT 2022-08-11 och vad de olika partierna har sagt till oss fram till nu.

Socialdemokraterna – Styrande majoritetspartiet i kommunen

Den drivande politikern i vindkraftsfrågan – Ingemar Hellström – som nu slutar, ”han som kan”. Vem ska nu driva detta inom ”de styrande”?

”det finns nationella och regionala mål för vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Självklart ska Smedjebackens kommun vara med och ta vår andel av den utbyggnaden.”

Nej, det blåser för lite i Smedjebackens kommun. Befintlig investering i ”Hanna och Boel” går med förlust!

Värmekraft, vattenkraft och underlätta för sol-el som komplement!

”Vi anser att Vindkraftsbolagen på något sätt måste bidra ekonomiskt till lokalsamhället. Den Socialdemokratiska regeringen har nyligen tillsatt  en utredning för att se över hur den ersättningen ska utformas på bästa sätt. Här måste staten ta fram ett regelverk, det kan inte vara upp till vindkraftsbolagen eller kommunen att bestämma utformningen på ersättningen.”

Det låter ju trevligt men det har överhuvudtaget inte nämnts hur de som är direkt drabbade skall skyddas! Utan de kommer hamna i en situation där kommunen belönas för att köra över sina medborgare!

Samtidigt tycker inte S att det kan byggas hur mycket som helst eller överallt i kommunen” och gör poäng av att de som parti sagt nej till byggnation på Långholmsberget och Gräsberget, trots att de områdena finns med i nuvarande vindbruksplan.

Nej det ska inte byggas om man har vett som partikollegorna i Skinnskatteberg.

Nej det var protester från oss och vanliga människor i Smedjebacken samt grannkommuner som gjorde att man pausade! Det är svagt att kommunen inte permanent plockar bort nämnda områden!


Centern– Supporter parti till Socialdemokraterna i kommunen

Drivande politiker i vindkraftsfrågan – Göran Engström med familj som själv kommer tjäna miljoner på att arrendera ut sin mark kring Styggtjärnsberget till Eolus Wind AB. Görans son Hindrik sitter med på ett eller annat sätt i alla Smedjebackens energibolag. Göran har även varit med och godkänt kommunens vindbruksplan. Konstigt tycker vi nu när familjen står som ägare på mark som berörs….Det kallas visst jäv.

Bild från Centern

Ur DT 2022-08-11:

”Vi är för detta för att vi måste lägga grunden till en energiproduktion som gör det möjligt för våra barn och barnbarn (kommande generationer) att kunna leva ett drägligt liv precis som vi kunnat.”

Nej ni är helt fel ute. En investering som kan ödelägga hela kommunen och dess framtid. När slutade ni lyssna på landsbyggdsbefolkningen?

Förresten är livslängden bara ca 15 år det är inte ens en fjärdedel av en generation!

Vindkraften orsakar inga utsläpp till luft eller vatten”

Nej ni är helt fel ute. Läs på här!

Här blandar man ihop rikspolitik och kommunpolitik

”konstatera att det finns många som är beredda att göra dessa investeringar, vilket tyder på att man ser en lönsamhet i vindkraften”

Det vore på sin plats att titta närmare på VILKA som vill investera i vindkraftsindustri.

Politiker som har egen intressen i detta ska inte vara med i kommunens energibolag!


Miljöpartiet och vänsterpartiet är helt ointresserade i frågan.

Båda partier hänvisar till deras riksorganisationen och de är tyvärr helt ute och cyklar…De är för men vet inte varför.

Vänsterpartiet måste vi dock bemöta

”De mindre problem vindkraften har måste ställas mot de behov vi har av mer elektricitet.

Vindkraft skapar enorma miljöproblem, samhällsekonomiska problem och drabbar privatekonomin. Kolla in motvind Sverige eller vår Facebook grupp.

Vad vänsterpartiets representant grundar sin kunskap på undrar vi?

Vindkraften kan snabbt ge oss mer el. Alla måste dra sitt strå till stacken. ”Not in my backyard”-argumentet väger lätt i sammanhanget.

Nej det går INTE fort, 10-12 år är normalt. Kriegers flak har hållit på i 23 år!

Och återigen det ger inget (0 Energi) om det inte blåser som i Smedjebacken!

Det är ju inte din backyard, det är vår! Ren arrogans och nonchalerande av utsatta medmänniskor. Rimmar extremt illa med Vänsterpartiets solidariska framtoning. När glömde ni den lilla människan?

Samtidigt gör vindkraften inte några ingrepp i naturen som inte går att reparera, så som förbränning av fossila bränslen gör.”

Ren okunskap – läs på! Ingreppen behöver en ny istid för att tas bort! En investering på 20 år som sedan lämnar spår för all framtid!


Liberalerna – Litet parti i kommunen som är för att diskutera detta men hänvisar till partiets riksutsaga. Dessa verkar sakna helt kunskap i området och ville inte ha vår hjälp att förstå.

”att kommunen arbetar aktivt med vindbruksplanen som är flexibel och som kan ge möjligheter till miljömässigt acceptabel utbyggnad av vindkraft”

Samma vindbruksplan som man drog tillbaka på grund av alla felaktigheter och brister. Läs på och återkom med en plan som säger: Nej det blåser för lite!


Moderater och Sverigedemokraterna vill ej ha vindkraft i Smedjebacken och det tackar vi för! Dessa partier ser till att bevara vår kultur och natur!